Sport

În continuare, vă voi prezenta cateva jocuri de miscare, care se pot realiza atât în cadrul activităţilor educative, cât şi cu părinţii in timpul liber. Jocurile urmăresc consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la comportamentul igienic-necesar. „Staţia mea”-Se desfăşoară în formaţie de cerc, doi copii aleargă prin interiorul cercului, ei având rolurile...

Integrată în procesul educativ general, activitatea de educaţie pentru sănătate din instituţiile preşcolare prezintă o serie de aspecte specifice şi comune întregului proces instructiv educativ din grădiniţă, determinate de particularităţile de vârstă şi individuale ale preşcolarilor. Astfel, sub raportul conţinutului, caracteristica perioadei preşcolare este dezvoltarea concentrică a acestuia, prin respectarea principiilor...

„Mens sana in corpore sano!” Conform proverbului latin, sportul şi exerciţiile fizice sunt  principalele mijloace prin care corpul se dezvoltă armonios, respectând în acest fel, liniile unei vieţi sănătoase. Acest lucru este extrem de important pentru dezvoltarea psiho-socială a copilului. Aspectul fizic este un punct de plecare foarte important şi în construirea...

Call Now Button