Pentru parinti

Marele psiholog Alfred Adler a susţinut în teoriile sale o ipoteză destul de simplă în aparenţă, însă foarte complexă în esenţă.   El a afirmat şi a susţinut ideea conform căreia,”familia este comoara copilului”. Această premisă a constituit punctul de plecare al  multor dezbateri şi va rămâne în continuare o noţiune abstractă...

Call Now Button