Author: J39IzA

În continuare, vă voi prezenta cateva jocuri de miscare, care se pot realiza atât în cadrul activităţilor educative, cât şi cu părinţii in timpul liber. Jocurile urmăresc consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la comportamentul igienic-necesar. „Staţia mea”-Se desfăşoară în formaţie de cerc, doi copii aleargă prin interiorul cercului, ei având rolurile...

Integrată în procesul educativ general, activitatea de educaţie pentru sănătate din instituţiile preşcolare prezintă o serie de aspecte specifice şi comune întregului proces instructiv educativ din grădiniţă, determinate de particularităţile de vârstă şi individuale ale preşcolarilor. Astfel, sub raportul conţinutului, caracteristica perioadei preşcolare este dezvoltarea concentrică a acestuia, prin respectarea principiilor...

„Mens sana in corpore sano!” Conform proverbului latin, sportul şi exerciţiile fizice sunt  principalele mijloace prin care corpul se dezvoltă armonios, respectând în acest fel, liniile unei vieţi sănătoase. Acest lucru este extrem de important pentru dezvoltarea psiho-socială a copilului. Aspectul fizic este un punct de plecare foarte important şi în construirea...

O carte bine scrisă este asemeni unui covor fermecat care te poartă într-o lume în care nu ai putea avea acces în alt fel”-Caroline Gordon Cam acestea au fost cuvintele cunoscutei Caroline Gordon, atunci când a primit primul interviu din viata sa.Da! Ii împărtasesc opinia si o susțin cu tot dragul!...

Marele psiholog Alfred Adler a susţinut în teoriile sale o ipoteză destul de simplă în aparenţă, însă foarte complexă în esenţă.   El a afirmat şi a susţinut ideea conform căreia,”familia este comoara copilului”. Această premisă a constituit punctul de plecare al  multor dezbateri şi va rămâne în continuare o noţiune abstractă...

 Educaţia copilului s-a transformat de-a lungul anilor într-un proces complex şi foarte laborios. De cele mai multe ori dă  rezultate imediat ce se produce, însă, unoeri,  roadele efortului depus de un părinte sau educator se văd mult mai târziu, atunci când greșelile făcute în trecut se repară greu și cu costuri...

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că...

 “Poezia este însăşi viaţa, e umbra şi lumina care   catifelează natura şi dă omului senzaţia că trăieşte cu planete lui în cer.” ( Tudor Arghezi ) Jocul constituie una dintre cele mai importante activităţi pe care un copil le poate desfăşura. Fiecare părinte trebuie sa permită realizarea acestui proces şi să-i procure...

Învăţământul preşcolar este cea mai  importantă verigă în sistemul de învăţământ românesc. Scopul acestuia este bine definit si urmăreşte formarea copiilor sub aspect pshiho-intelectual şi socio-afectiv, pentru o cât mai uşoară adaptare la activitatea de tip şcolar. Obiectivele principale ale invăţământului preşcolar vizează cu precădere aspectele formative, accentul punându-se  în principal pe...

Lateralizarea se explică prin dominanţa pe care o exercită una dintre emisferele cerebrale (stângă sau dreaptă). Persoanele care scriu cu mâna dreaptă funcţionează la nivel cerebral pe emisfera stângă. Este emisfera raţionalităţii, logicii, analogiei. De aceea dreptacii sunt mai rigizi şi foarte calculaţi. Ȋn cealaltă extremă sunt persoanele stângace. Acestea utilizează...

Call Now Button